Privacybeleid

Uw privacy 

De Motorclub Assen en Omstreken (MCAEO) gevestigd te Assen, Ebbenhout 10, 9408 DT is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van het NK Junior Moto Racing. 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt wanneer U zich inschrijft voor deelname aan races en/of de kampioenschappen die onder het NK Junior Moto Racing vallen.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de MCAEO in bovenstaand geval verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


Welke persoonsgegevens verwerken wij:

  1. voorletters en naam;
  2. geboortedatum;
  3. adres;
  4. e-mailadres;
  5. telefoonnummer(s);
  6. leeftijd;
  7. geslacht;
  8. browsercookies
  9. Licentienummer


Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

 Om U te kunnen informeren over uw deelname aan het NK Junior Moto Racing.*

Voor de registratie en publicatie van deelnemers. (bijvoorbeeld lidmaatschapsbladen van MCA, persberichten)

Indien er sprake is van fysiek letsel kan er contact worden opgenomen met naasten.

Indien er sprake is van fysiek letsel kunnen gegevens worden gedeeld met het betreffende medische personeel.  

 

Wij bewaren de persoonsgegevens tot en met de aanvang van het volgende seizoen. Na afloop van de eerste wedstrijd van de betreffende klasse worden de gegevens van het voorgaande seizoen gewist.

 

*Recht van verzet 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over de deelname, dan kunt u een email sturen aan info@juniorracing.nl, onder vermelding van AVG. 


Beveiliging voor uw gegevens

De MCAEO zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. De MCAEO treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben op basis van hun functie wel of geen toegang tot onze beveiligde schijven.


Derden

Voor een efficiƫnte verwerking van uw gegevens en de organisatie van het NK Junior Moto Racing kan MCAEO uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken:

Nationale en internationale motorbond KNMV, FIM en FIM Europe.
Verwerkers van MCAEO (voor de uitvoering van de dienstverlening) LDP International B.V. en Duracom.
Tijdens NK Junior Moto Racing medisch dienstdoend personeel 

De MCAEO verstrekt uw gegevens niet aan overige derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de MCAEO daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


Google Analytics

Google Analytics is een Tool waarmee wij o.a. onze websitebezoeken en bezochte pagina's in kaart kunnen brengen, dit om de website te verbeteren voor onze bezoekers. Onze Google Analytics instellingen staan zo ingesteld dat wij alleen anoniem data verzamelen. Deze anonieme data wordt maximaal 14 maanden bewaard, er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en ook hebben wij data delen met Google uitgezet. Dit om uw privacy als gebruiker te waarborgen.


Voor meer informatie gaat u naar de Google Privacy Policy pagina en de Google Security Settings pagina.


YouTube API

Voor weergave van YouTube video's maakt deze website gebruik van de YouTube API. Voor het gebruik hiervan slaan wij geen persoonlijke gegevens van u op.


Ga naar de YouTube Terms of Serivce pagina voor meer informatie.


Websites van de MCAEO en andere websites

Op de website van de MCAEO treft u een aantal links aan naar andere websites. De MCAEO kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
MCAEO, t.a.v. de Privacy Officer, Ebbenhout 10 - 9408 DT Assen of via info@juniorracing.nl


Wijzigingen 

De MCAEO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Assen, december 2018